Privacy & Bescherming

AVG

De privacy & bescherming van onlinegegevens worden steeds belangrijker. Daarom heeft Sabaas een AVG-scan ontwikkeld waarmee de privacyrisico's binnen uw organisatie eenvoudig in kaart kunnen worden gebracht. De uitkomst van deze scan zal een lijst met duidelijke actiepunten opleveren die u kunt gebruiken om het privacybeleid binnen uw organisatie aan te scherpen. Op die manier kunt u privacyrisico’s elimineren of minimaliseren. Uiteraard kunnen onze experts u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van dit beleid om de naleving te waarborgen.

Autorisatie en toegang

Wie heeft toegang tot welke data in applicaties, databases en back-up’s in uw organisatie? En is het juiste autorisatie- en toegangsbeheer geïmplementeerd? 

Een veel voorkomend probleem is dat veel werknemers toegangsrechten hebben die niet bij hun rol binnen de organisatie passen. Om het misbruik van kwetsbare informatie en gegevens te voorkomen is het belangrijk dat u deze toegang beperkt tot bevoegd personeel. Daarnaast is het hebben van een toegangsbeleid en veiligheidscontroles om de naleving te waarborgen en te meten, ook van essentieel belang. Bij Sabaas maken we voor u een compleet overzicht van de geïmplementeerde autorisaties, inclusief fysieke toegang en toegang tot gearchiveerde gegevens. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken.

Functionaris gegevensbescherming

Sabaas biedt u de mogelijk om een Functionaris Gegevensbescherming 'as a Service' af te nemen. Het voordeel is dat u altijd beschikt over een ervaren en gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming, die volledig up-to-date is met alle wet- en regelgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is onder andere voor uw organisatie het aanspreekpunt voor de autoriteit persoonsgegevens, privacy gerelateerde vragen van medewerkers, klanten en betrokkene. Daarnaast kan de Functionaris Gegevensbescherming worden ingezet voor het opstellen en auditen van het beleid.

AVG Awareness training

Bij Sabaas kunnen we op locatie een AVG awareness training geven. Deze is gebaseerd op het theoretisch kader evenals onze specialistische kennis over de AVG, en omvat zowel technische als praktijkvoorbeelden. De training is interactief en richt zich op onderwerpen die binnen uw organisatie actueel zijn. Wilt u ook privacy bewuste medewerkers en een AVG-proof organisatie? Dan is deze training een onmisbare toevoeging.